كل عناوين نوشته هاي آگاهي

آگاهي
[ شناسنامه ]
از اين غم هاي پي در پي ...... شنبه 100/8/29
قضيه عشق ...... جمعه 100/8/21
دوران عجز ...... يكشنبه 100/7/11
برو کار مي کن ... ...... سه شنبه 100/7/6
بوي بهبود ز اوضاع جهان، افسانه است ! ...... شنبه 100/5/23
يکي مثل کوه ...... پنج شنبه 100/3/20
تو حرم ماسک مي زني؟! ...... پنج شنبه 100/3/20
آدم بايد بلد باشه کجا وايسته ! ...... شنبه 99/4/7
زنده باد «مرگ بر امريکا» ...... سه شنبه 98/11/1
المرتقب الخائف ...... يكشنبه 97/12/19
بالانس ...... چهارشنبه 97/6/7
ماجراي يک دورِهميِ ساده ! ...... سه شنبه 97/6/6
دعا از اجابت تا اصابت ...... دوشنبه 97/5/8
  ==>   ليست آرشيو شده ها