شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] .
2-FDAN
توهين رو اصلا دوست ندارم:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} @};-
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} :)@};-هرچي باشه اونا هم آدمن هيچ ربطي نداره که بهشون سيب زميني خطاب بشه:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} توهين نيست. اصطلاحا به افراد بي‌اثر و ممتنع که هيچي براشون مهم نيست ميگن سيب‌زميني. سيب‌زميني نباشيم!
2-FDAN
{a h=emozionante}مرگ بر آمريکا {/a} توهينه...من مثال ميگم:اگر به اونهايي هم که راي اشتباه ميدن يا ميرن راي ميدن بگيم باد معده يا گاو نه من شيرده خوبه؟!!!!توهين توهينه يکمي بايداين جناح بندي هاروکنارگذاشت وانسانيت رودرنظرگرفت..سياست خواهر ومادرنميشناسه..مااگرمسلمونيم خواهروبرادر ديني ايم..حتي خواهريابرادرتني شمااگرممتنه باشه که سيب زمينيه اين چه استدلال بدي بود؟!فکر نميکردم اينطوري پاسخ بديد..
ساعت ویکتوریا
مرگ بر آمريکا ✌
رتبه 68
27 برگزیده
543 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مرگ بر آمريکا ✌ عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top